Türkiye'de BM Kuruluşları

FAO
Gıda ve Tarım Örgütü açlıkla mücadele için uluslararası çabalara liderlik eder. Amacımız herkes için gıda güvenliğine ulaşmak ve insanların aktif ve sağlıklı yaşayabilmesi için düzenli olarak yüksek kalitede ve yeterli gıdaya erişimi olmasını garanti altına almaktır.
ILO
Uluslararası Çalışma Örgütü sosyal adaleti, uluslararası kabul gören insan ve emek haklarını yaymaya kendini adamış olup, sosyal adaletin evrensel ve sürekli barış için şart olduğu gerçeğini savunarak çalışmalarını temellendirir.
IOM
Uluslararası Göç Örgütü insani ve düzenli göçün hem göçmenlere hem de topluma fayda sağladığı ilkesine bağlıdır. Göç konusundaki başlıca uluslararası kuruluş olan IOM ortakları ve uluslararası toplulukla birlikte çalışır.
UN Women
BM Kadın Birimi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi için çalışıyor. BM Kadın Birimi, haklarını küresel ölçekte savunduğu kadınlar ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının tüm dünyada karşılanmasına yönelik ilerlemeyi hızlandırmak için kurulmuş bulunuyor.
UNDP
BM Kalkınma Programı UNDP 170 ülkede gezegenimizi korurken yoksulluğu da ortadan kaldırmak için çalışıyor. Ülkelere ilerlemelerini sürdürebilmeleri için güçlü politika, beceri, ortaklık ve kurumlar geliştirmelerinde destek oluyoruz.
UNFPA
BM Nüfus Fonu her gebeliğin istendiği, her doğumun güvenli olduğu ve her genç insanın potansiyelinin gerçekleştiği bir Dünya için çalışır. UNFPA çalışmalarıyla 155 ülke ve bölgede milyonlarca kadın ve genç insana ulaşır.
UNHCR
BM Mülteci Örgütü, yaşamları kurtarmaya, mülteciler, zorla yerlerinden edilenler ve vatansız insanların haklarını korumaya, onlar için daha iyi bir gelecek inşa etmeye kendini adamış küresel bir örgüttür.
UNIC
BM Enformasyon Merkezleri BM'nin çalışmaları hakkında insanlara bilgi ulaşmasını sağlayarak BM'nin amaçları ve faaliyetlerinin halk tarafından daha iyi anlaşılması için çalışır.
UNICEF
UNICEF çocukların hayatlarını kurtarmak, haklarını korumak ve onların tam potansiyellerine erken çocukluktan başlayarak ve ergenlik boyunca ulaşmalarına yardımcı olmak için 190 ülkede çalışır. Biz asla vazgeçmeyiz.
UNIDO
UNIDO yoksulluğu kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma yoluyla ortadan kaldırmayı amaçlar.
UNV
Gönüllülerin BM'nin hem kalkınma programları hem de barışı koruma operasyonlarında çalışmalarını sağlıyoruz.
WFP
Dünya Gıda Programı yaşamları kurtaran, değiştiren, acil durumlarda gıda yardımı yapan beslenme ve dayanıklılığı artırmak için topluluklarla çalışan başlıca insani örgüttür.