BM Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının güvence altına alınmasını içeren yüce bir insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla Türkiye dahil 51 ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Dünyanın dört bir yanında insanların yaşamında iz bırakan çalışmaları sonucu günümüzde BM’ye üye ülkelerin sayısı 193’e ulaştı. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olarak, barışgücü ve barışın inşasından dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar Teşkilatın bir çok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynuyor.

SDG tent at Eymir Lake October 2018
BM Günü'nü kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara'daki Eymir Gölü etrafında bir Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yürüyüşü düzenlendi. Ekim 2018.

Kilometre taşları

  1. Teşkilatımız 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de Hükümet, özel sektör, medya, kadın sivil toplum kuruluşları, STK’lar, üniversiteler ve sivil toplumun diğer temsilcileri ile birlikte ulusal vizyon ve önceliklerin uygulanması için çalışıyor.

  2. BM Türkiye’nin çalışmaları kapasite arttırımı, politikaların, stratejilerin ve eylem planlarının hazırlanmasına katkı sağlanması, bilgi ve tecrübe paylaşımı, dünyanın dört bir yanından en başarılı uygulamaların ulusal kalkınma sürecine katkı amacıyla getirilmesi ve Türkiye’nin kalkınma alanında elde ettiği başarıdan ele ettiği tecrübenin üçüncü ülkelerin yararlanmaları için paylaşılmasını içeriyor.

  3. BM ile Türkiye arasındaki işbirliği Türkiye’nin insani gelişim endekslerindeki başarısını arttırmaya yöneliyor. Bu çalışmalar Türkiye’nin üst orta gelir seviyesinde olduğu ve BM Türkiye kuruluşlarının karşılaştırmalı ve rekabetçi avantajları göz önünde tutularak yapılıyor.

  4. BM ile Türkiye arasında artan işbirliği sonucu, İstanbul, BM Kalkınma Koordinasyonu Dairesi (UNDCO) dahil olmak üzere bir çok BM kuruluşunun bölgesel merkezi haline gelmiş bulunuyor. BM, Türk Hükümeti ile yakın işbirliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğini belirtiyor.

  5. Başta Suriyeli olmak üzere, 3,5 milyon mülteci ile Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ediyor. BM, mülteciler ve göçmenler konusunda Türkiye ile birlikte çalışmaya ve uluslararası toplumu insani konularda yükü daha fazla paylaşmaya çağırmaya devam edeceğini vurguluyor.

  6. Ortak çalışmalarımızın hedefini ulusal kalkınma çabalarında Türkiye’ye en iyi şekilde ve uluslararası normlar ve standartlarda yardımcı olabilmek ve toplumun tüm kesimlerinden insanların çalışmalarımıza katılmasını sağlamak teşkil ediyor. Bu İnternet sitesi, dostlarımızı, hizmet verdiğimiz kesimleri ve ortaklarımızı BM’nin Türkiye’deki başlıca çalışma konuları hakkında daha fazla bilgilendirme çabalarımızın küçük bir örneğini teşkil ediyor.

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. BM'nin çalıştığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları şunlardan oluşuyor.