BM Genel Sekreteri küresel dayanışma çağrısı yaptı

Guterres Genel Kurul açılısında COVID-19 pandemisinin gelecekte karşımıza çıkacak küresel sorunlar için daha sadece bir prova olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler’in tarihi BM Genel Kuruluna seslenen BM Genel Sekreteri  António Guterres COVID-19’un üstesinden gelmek için küresel dayanışma ve pandemi sırasında küresel ateşkes için çağrı yaptı.

BM’nin New York kentinde bulunan Genel Merkezinde bulunan Genel Kurul salonuna seslenen Guterres COVID-19 pandemisinin sadece bir uyarı değil aynı zamanda ortaya çıkabilecek sorunlar içn bir prova olduğu uyarısında bulundu.

Guterres Teşkilatın yıllık raporu hakkında konuşurken “Birbirine bağlantılı bir dünyada dayanışmanın aslında kendi çıkarmıza olduğu şeklinde basit gerçeği kabul etme zamanı. Bu gerçeği kabul etmezsek, herkes kaybedecek” ifadesini kullandı.

BM’nin 193 üye ülkesine COVID-19 pandemisine karşı dayanışma çağrısı yapan Genel Sekreter “bilim tarafından yönlendirilmeli v eve gerçeğe bağlı kalmalıyız. Popülizm ve milliyetçilik başarısız oldu. Virüsü kontrol altına almaya çalışan o yaklaşımlar herşeyi feci şekilde beter hale getirdi” diye konuştu

Tepe taklak olmuş bir Dünya  

Bu yıl COVID-19 nedeniyle dünya liderlerinin büyük çoğunluğu BM Genel Merkezindeki Genel Kurul toplantılarına katılmıyor. Onun yerine liderlerin çoğu önceden kaydedilmiş konuşmalarının video kayıtlarını Genel Kurul’a yolladı.

Genel Sekreter “Tepe taklak olmuş bir dünyada Genel Kurul salonu da en garip görüntülerden birini oluştutuyor. COVID-19 pandemisi bizim yıllık toplantımızı tanınamayacak şekilde değiştirdi. Ancak her zamankinden de daha önemli hale getirdi” diye konuştu.

 

Bu girişime dahil BM kuruluşları
BM
Birleşmiş Milletler