Kentsel dünyayı yeniden düşünme ve yeniden şekillendirmenin tam zamanı

Genel Sekreter Guterres yeni Covid-19 BM politika özetini tanıtırken “şimdi daha güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir şehirler inşa etme şansımız var" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres COVID-19 salgının merkezinde kentlerin yer aldığını söyledi ve kentsel dünyayı yeniden düşünme ve yeniden şekillendirmenin tam zamanı olduğunu vurguladı.

“Kentsel Dünya’da COVID-19 Politika Özeti”ni tanıttığı video mesajında Guterres şimdi yaşadığımız ve gelecekte yaşanabilecek salgınların gerçeğine uyum sağlamanın zamanı olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter mesajında “şimdi daha güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir şehirler inşa ederek eskisinden daha iyi şekilde toparlanma şansımız var” diye konuştu.

Koronavirüs vakalarının yüzde 90’ının kentlerde görüldüğünü belirten Guterres “Şehirler bu krizi en derinden hissediyor. Birçoğunda sağlık sistemleri, su sistemleri ve sanitasyon hizmetleri zorlanıyor ve diğer sorunlarla karşılaşılıyor. Bu da özellikle kökleri derinlere giden eşitsizliklerin salgın tarafından açığa çıkarıldığı yoksul bölgelerde görülüyor” ifadesini kullandı.

Kentsel Dünya’da COVID-19 Politika Özeti raporuna göre kentlerdeki yoğunluğun virüsün daha fazla bulaşmasına neden olduğu yönde bir ilişki olmadığını kaydederken, virüse karşı savunmasız kalmanın nedeninin kentlerin içinde ve çevresinde insanların nasıl yaşadığı, çalıştığı ve seyahat ettiği ile alakalı olduğunu belirtiyor.

Mesajında şehirlerin olağanüstü bir dayanışma ve güce de ev sahipliği yaptığını da söyleyen Guterres “Yabancılar birbirlerine yardım ediyor, sokaklar temel hizmet çalışanlarına destekle çınlıyor, yerel işletmeler hayat kurtaran yardımlarda bulunuyor. İnsanlığın en iyi yüzünü görüyoruz” dedi.

Şehirlere, salgına yanıt verirken ve toparlanma için çalışırken, toplumların, insanlığın inovasyon gücünün ve yaratıcılığının merkezleri olarak bakıldığını ifade eden Genel Sekreter “Bugün şehir yaşamımızı, ilişkilerimizi yeniden düzenlemek ve şehirleri yeniden inşa etmek fırsatına sahibiz” diye vurguladı.

Kentsel Dünya’da COVID-19 Politika Özeti başlıca üç öneri sunuyor.

Guterres bunlardan birincisinin salgına verilen yanıtın tüm aşamalarında eşitsizlikler ve uzun vadeli kalkınma açıklarıyla mücadele edilmesi ve sosyal bütünlüğün korumasını sağlamak olarak açıkladı.

Genel Sekreter “Şehirlerimizdeki en korunmasız kesimlere öncelik vermeliyiz. Buna herkes için güvenli barınma ve evsizlere acil barınak da dahildir. Su ve sıhhi koşullara erişim de hayatidir” dedi.

Birçok şehirde kamu hizmetlerinin, özellikle de gayri resmi yerleşim alanlarındaki yetersizliği üzerinde acil olarak durulması gerektiğini vurgulayan Guterres Dünya kentsel nüfusunun yaklaşık dörtte birinin gecekondularda yaşadığını da hatırlattı.

Mesajında raporun ikinci önerisinin yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi olduğunu kaydeden Genel Sekreter şöyle konuştu: “Bunun için kararlı adımlar ve yerel ve merkezi makamlar arasında daha derin iş birliği gerekir. Teşvik paketleri ve diğer yardımlar ihtiyaca göre belirlenen yanıtları ve yerel yönetim kapasitesini geliştirmeyi desteklemelidir.”

Yeşil, güçlü ve kapsayıcı ekonomik toparlanmayı sağlamanın raporda yer verilen üçüncü öneri olduğunu belirten Genel Sekreter, “Birçok şehir yeni bisiklet yolları ve yaya alanları oluşturdu. Böylece kamusal alanlar yeniden kazanılıyor, hareketlilik, güvenlik ve hava kalitesi iyileştiriliyor” dedi.

Ekolojik dönüşüm ve istihdam yaratılması üzerinde odaklanılarak teşvik paketleri sayesinde büyümenin düşük karbonlu bir yola çekilebileceğini ve böylelikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ileri götürülebileceğini kaydeden Guterres salgın nedeniyle uzaktan çalışmaya bu kadar hızlı uyum sağlanmasının, toplumların birden ortaya çıkan tehditlere karşı durabilmek için hızla dönüşüm gösterebileceklerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Genel Sekreter “Şehirleri dönüştürmek ve iklim ve çevre kirliliği krizlerine çözüm bulmak için aynı hızla ve kararlılıkla harekete geçmeliyiz” diye vurguladı.

Bu girişime dahil BM kuruluşları
BM
Birleşmiş Milletler