COVID-19 dijital eşitsizliğin bir “ölüm-kalım meselesi” olduğunu gösterdi

BM Genel Sekreteri António Guterres çevrim-içi olan ile olmayan arasındaki dijital ayrımın “eşitsizliğin yeni yüzü” olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri COVID-19 pandemisinde gerekli bilgiye erişemeyen insanlar için bilgi teknolojilerine erişimde eşitsizliğin daha iyi yönetilmesinin bir ölüm kalım meselesine dönüştüğünü söyledi.

BM Genel Kurul’unda 11 Haziran tarihinde yapılan hızlı teknolojik değişikliklerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri üzerindeki etkisi konulu üst düzey toplantıda konuşan Genel Sekreter António Guterres COVID-19 salgının dijital işbirliğinin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya koyduğunu ve karşı karşıya olduğumuz zorlukların birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Aşı araştırmaları, çevrim-içi öğrenme modelleri, e-ticaret, evden çalışma araçları gibi pandemiye etkin yanıt verebilmenin her alanında dijital teknolojinin önemine vurgu yapan Guterres, çevrim-içi olan ile olmayan arasındaki dijital ayrımın “eşitsizliğin yeni yüzü” olduğunu kaydetti.

COVID sonrası yol haritası

Genel Sekreter COVID sonrası dünyanın nasıl olacağını daha yeni yeni anlamaya başladığımızı belirtti ve “ama kesin olan bir şey var. İyileşirken ve yeniden inşa ederken dijital teknoloji her zamankinden daha göz önünde ve önemli olacak” diye ekledi.

Dijital İşbirliği Üst Düzey Panelinin raporuna atıfta bulunan Guterres teknolojiye erişemeyenlerin daha da geride kalacağı uyarısını yaptı.

Bugünün dijital çağı için insan ve kurum kapasitelerin artırılması, dijital bağlamda insan haklarının korunması, siber güvenliğin sağlanması, dijital işbirliği için yeni bir küresel mimari konusunda anlaşmaya varılması gibi dijital ayrımı sona erdirmek için raporda yer alan tavsiyelerin Birleşmiş Milletler’in Dijital İşbirliği Yol Haritasına (Roadmap for Digital Cooperation) dahil edildiğini belirtti. Yol Haritası da BM tarafından 11 Haziran tarihinde ilan edildi.

Guterres “Dijital ayrımı kapatmak ve potansiyel zararlarını azaltmak için küresel işbirliğini seferber etmeden dijital çağdan tam olarak fayda sağlayamayız” diye konuştu.

Genel Sekreter küresel vizyon ve liderliğe acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı ve yol haritasının herkese dijital çağda bağlantı kurmak, saygı göstermek ve korumak amacıyla birlikte hareket etme çağrısı yaptığını söyledi.

Guterres “Gelecek nesiller bu beklenmeyen zamanın sunduğu fırsatlardan faydalanıp faydalanmadığımız konusunda bizi yargılayacak” diye sözlerine son verdi

Bu girişime dahil BM kuruluşları
BM
Birleşmiş Milletler