UNICEF - Türkiye’deki okul kayıt programından 65 bin mülteci çocuk yararlanacak

Avrupa Birliği, Türkiye’de okula devam eden mülteci çocuk sayısını artırmaya yönelik bir UNICEF programına insani yardım olarak 10 milyon Euro katkıda bulundu.

Avrupa Birliği, Türkiye’de okula devam eden mülteci çocuk sayısını artırmaya yönelik bir UNICEF programına insani yardım olarak 10 milyon Euro katkıda bulunmuştur. Program, ülkedeki 17 ilde örgün ve yaygın eğitime erişimi artırarak halen okul dışı olan Suriyeli ve diğer ülkelerden tahminen 65 bin mülteci çocuğa destek sağlayacaktır.

Türkiye’de bulunan okul çağındaki 1 milyonu aşkın Suriyeli mülteci çocuktan 640 bini okula kayıtlıdır. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı’na göre halen 400 bini aşkın sayıda çocuk okula gitmemektedir ve bu durum söz konusu çocukları, ayrımcılığa, şiddete ve istismara açık hale getirmektedir.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan: “Eğitime erişim, daha iyi bir gelecek kurma fırsatları sağlamanın yanı sıra, çatışmalardan kaçmak zorunda kalan çocuklar için bir normalleşme ortamı ve güven duygusu yaratır. Türkiye Hükümeti ile birlikte uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu programın on binlerce çocuğun ve gencin yaşamı üzerinde büyük etkisi olacaktır.”

Okul kayıt programı, en güç durumdaki kız ve erkek çocukların örgün ve yaygın eğitim programlarına erişimini sağlayacak hizmetler sunacaktır. Program kapsamında ayrıca 5 ile 17 yaş arasındaki çocukları tespit edecek, durumlarını değerlendirecek ve uzmanlık hizmetleriyle uygun bakım imkânlarına yönlendirecek destekleyici dış hizmet ekipleri de öngörülmektedir.

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürü Monique Pariat: “Eğitim, bir ayrıcalık değildir; tüm çocukların temel hakkıdır. Avrupa Birliği, tek bir çocuğun bile geride bırakılmamasını sağlamak için genel insani yardımlar bütçesinin %10’unu olağanüstü durumlarda eğitime ayırmaktadır. Okul kayıt programına verilen destekle Türkiye’deki Suriyeli ve diğer mülteci çocuklar için eğitime ve daha parlak bir geleceğe giden yolu açmış oluyoruz.”

Türkiye’de halen 1,6 milyonu çocuk olmak üzere 3,6 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardımlar hakkında

Avrupa Birliği ve Üye Devletleri insani yardım donörleri arasında dünyada başta gelmektedir. Gerçekleştirilen yardımlar Avrupa’nın tüm dünyadaki muhtaç insanlarla dayanışmasının bir ifadesidir. Amaçlanan, yaşam kurtarmak, insanların acı çekmesini önlemek ve bu acıları hafifletmek, doğal afetlerden ve insan eseri krizlerden etkilenen nüfus kesimlerinin insanlık onurunu korumaktır.

Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları bölümü (ECHO) ile her yıl çatışma ve doğal afet mağduru milyonlarca kişiye yardım etmektedir. AB, Brüksel’deki merkezi ve saha ofislerinden oluşan küresel ağıyla en güç durumdaki nüfus kesimlerinin insani ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlarda bulunmaktadır.

Bu girişime dahil BM kuruluşları
UNICEF
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu