Haber

COVID-19’dan iklimde yaşanan bozulmaya, ırkçı adaletsizlikten artan eşitsizliklere kadar kargaşa içinde bir dünyayız.

Filtrele