1 milyon kişi gelecek için umut ve endişelerini BM ile paylaştı

UN75 anketinin sonuçları açıklandı

Birleşmiş Milletler’in 75’inci yıldönümü vesilesiyle bu yılın Ocak ayında başlattığı daha önce eşi benzeri yapılmamış büyük uluslararası anketin sonuçları açıklandı. Ankete Dünya’nın her yerinden, yaşamın her kesiminden, kalkınmış veya kalkınmakta olan çeşitli ülkelerden katılan kadın, erkek, çocuk gelecek için umutları ve endişelerini dile getirirken, BM’nin değişimi nasıl sağlayabileceği konusundaki fikirlerini söyleme imkanı buldular.

BM ankete katılanlar nereden gelirlerse gelsinler, yaşları veya cinsiyetleri ne olursa olsun gelecek ile ilgili görüşlerinde dikkat çekici derecede “birleşmiş” durumdalar değerlendirmesini yaptı.

Ankete dair yayınlanan rapordan çıkan başlıca beş bulgu şöyle oldu:

1) Daha iyi temel hizmetler

COVID-19 pandemisi sırasında uygulanan karantina önlemleri boyunca da devam eden ankete katılanların çoğunluğunun en önemli öncelik olarak sağlık hizmeti, su ve hijyenik koşullar ve aynı zamanda eğitimin dahil olduğu temel hizmetlere daha iyi erişim olmasını istemeleri pek de şaşırtıcı değil.  Ankete katılanların çoğu eğitime erişimin ve kadın haklarının nihayetinde iyileşeceğini düşünüyor.

Ankete Meksika’dan katılan biri “Virüs işleri, etkileşimleri, eğitimi ve barışı aldı götürdü. Her yerde korku var, insanlar bu duruma iyi cevap veremiyor” diyor.

2) Daha fazla uluslararası işbirliği

BM’ye göre COVID-19 pandemisi yoksul veya zengin bütün ülkelerin faydalanabileceği bir aşının geliştirilip, üretilmesi ve dağıtılmasında uluslararası işbirliğinin önemini gözler önüne serdi.  

Bu nedenle BM de ülkelerin ortak fayda için işbirliği içinde çalışmasına ve çok taraflılığa büyük önem veriyor. Ankete cevap veren 1 milyon kişi de bu görüşe katılıyor. Ankete katılanların yüzde 87’si küresel sorunlarla başa çıkmak için uluslararası işbirliğinin mutlaka gerekli olduğunu ve COVID-19 pandemisinin uluslararası dayanışmayı daha da acil hale getirdiğini düşünüyor.

Arnavutluk’dan ankete katılan bir kişi “Pandemiden iyileşmenin insanlığın ruhunun üzerine inşa edilmesi olağanüstü önem taşıyor. Pandemiden öğrendiğimiz hepimiz güvende olmadıkça hiçbirimizin güvende olmadığı oldu” diye ortak toplumsal sorumluluğun önemine dikkat çekiyor.

3) İklim Eylemi

İnsanlığın gezegenin ısınmasını yavaşlatmaktaki, iklim değişikliğinin etkilerini ve bunların sonucu olarak çevrenin yıkımını önlemedeki aşikar yetersizliği ankete katılanlar için orta ve uzun vadede büyük endişe kaynağı. İnsanların uzun dönemdeki başka endişeleri arasında ise yoksullukta, hükümetlerin yolsuzluğunda, toplumsal şiddet ve işsizlikte artış yer alıyor.

Türkiye’den ankete katılanların çoğu da iklim değişikliği ve çevre konularının insanlık için öncelikli olması gerektiğini ifade ettiler.

Çin’den ankete katılan bir genç iklim değişikliğinden herkesin etkilendiğini söyle ifade etmiş: “Çevre kirliliği sonucu ortaya çıkan mevcut küresel iklim değişikliği bireyleri ve bütün herkesi artan riske sokuyor.”

4) BM’den daha fazla katılım 

Geçmişe baktıklarında ankete cevap veren her 10 kişiden 6’sı BM’nin dünyayı daha iyi bir yer yaptığına inanıyor ve yüzde 74’ü küresel zorlukların üstesinden gelebilmek için BM’nin mutlaka gerekli olduğunu söylüyor. Ancak ankete katılanların yarısından fazlası hala BM hakkında fazla bilgiye sahip değil ve BM’nin kendi hayatlarından uzak olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların çoğu kıdemli BM yetkililerine danışmanlık yapması için bir gençlik konseyi kurulmasını önerdi. Brezilya’dan ankete katılan biri hem bölgesel hem de yerel düzeyde daha fazla birlikte çalışılmasını önerirken şöyle diyor: “BM bölgesel ve yerel aktörlerle toplumsal aktörlerin bağımsızlığını teşvik eden araçlar sağlayıp geleceğe yatırım yaparak daha fazla çalışabilir.”

5) Daha iyi bir geleceğe inanmak

Gelecek söz konusu olduğunda ankete katılan gençler ve kalkınmakta olan ülkelerde yaşayanlar, daha yaşlı ve kalkınmış ülkelerde yaşayanlara oranla daha iyimser durumdalar. Asya ve Sahra-Altı Afrika’da yaşayanlar da Avrupa ve Kuzey Amerika’dan ankete katılanlardan daha iyimser.

Ankete Japonya’dan katılan 17 yaşında bir geç “Kimse güçsüz değildir” diyor.

Anketle ilgili istatistikler

  • BM’ye üye 193 ülkenin hepsinden ankete katılım oldu.
  • Eşit sayıda erkek ve kadın ankete katıldı.
  • Ankete katılanların yüzde 51’i 30 yaşın altındaydı.
  • Ankete katılanların yüzde 30’u Orta ve Güney Asya’dan geldi.
  • Bunu takip eden ankete en çok katılım yüzde 23.5 ile Sahra-altı Afrika ve ardından yüzde 15 ile Avrupa’dan oldu.

1 milyon insanın sesi nasıl duyuldu?

İnsanlara düşünceleri birkaç yöntem kullanılarak soruldu:

  • Cevaplaması 1 dakika süren UN75 anketi çok sayıda insana ulaşmada başlıca araç olarak kullanıldı. https://un75.online/?lang=tur  adresinde Türkçesi de mevcut olan anket toplan 64 dilde insanlara ulaştı. Ankete hala cevap vermek mümkün.
  • İnternet bağlantısı olmayanlar için anketin bağlantı olmadan çalışan bir versiyonu mobil bir uygulama olarak geliştirildi ve SMS mesajları ve diğer yöntemlerle anketin dağıtımı sağlandı. 
  • Ayrıca telefon ya da şahsen soruların yöneltildiği şekilde de ankete katılım olması sağlandı.
Bu girişime dahil BM kuruluşları
BM
Birleşmiş Milletler