BM Genel Sekreter Vekili: COVID yanıtı ve toparlanma aşamalarında kadınların katkıları fark yaratıyor

Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed genç kadınların çevre, ekonomi ve ırklar arası adalet konularında birbiri ile bağlantılı bir mücadele sürdürdüğünü belirtti

BM Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed, genç kadınların “çevre, ekonomi ve ırklar arası adalet” konularında birbiri ile bağlantılı bir mücadele sürdürdüğünü belirtti.

BM Genel Sekreter Vekili Mohammed, önde gelen kadın ekonomistlerin katılımıyla 3 Eylül’de ikincisi düzenlenen yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, dışa açılma yerine içe kapanmanın, hoşgörü yerine yabancı düşmanlığının, güvende olma yerine kırılganlıkların arttığı bir dönemde genç kuşak tarafından ortaya konan cesur çözüm önerilerinden gurur duyduğunu söyledi.

Kadınlar yoksa başarı da yok

Genel Sekreter Vekili, COVID sonucu, paydaşların  daha önce ekonomik düşüncenin arka sıralarına atılmış olan yenilikçi ekonomik modeller ve finansal mimariyle ilgili zor soruları tartışmaya daha istekli hale geldiğini, bunun da benzersiz bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

“Birkaç ay önce bu mümkün değildi” diyen Amina Mohammed, bu durumun, herkes için yararlı olan bir küresel finansal sistemine yönelinmesi için  en iyi şekil kullanılması gerektiğini söyledi. 

Küresel sistematik sorunların  varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Genel Sekreter Vekili, COVID sonrasında daha güçlü, daha eşit, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa edilebilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşabilmek için özel çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Sismik sarsıntılar

Yuvarlak masa toplantısının açılışına bir video mesajla katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de salgının daha ciddi bir şekilde büyüdüğünü ve uzun vadeli sonuçlarının yaşanacağının anlaşıldığını söyledi. Guterres, sismik sarsıntılar yaratan COVID-19 salgınına yanıtın cesur ve yenilikçi yaklaşımlar gerektirdiğini bunun da büyük oranda gençlerden gelmesinin gerektiğini söyledi.

Salgının tüm sonuçlarının henüz görülmediğini ifade eden Guterres, gençlere geleceğin ekonomisine uygun beceriler kazandırılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.

Guterres, “Bunlar arasında teknoloji becerilerine, insan becerileri ve yeşil işlere uyumlu yatırım bulunuyor” dedi.

Cesur adımlar atılması gerekiyor

İklim krizine de değinen Genel Sekreter, “Her geçen gün daha da kötüye giden varoluşsal bir krizle karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.

Çevreyi kirletenlerin bedelini ödemesinin sağlanması, fosil yakıtlara sübvansiyonun sonlandırılması, ve kömürle çalışan yeni enerji santralleri inşa edilmemesi çağrısı yapan Guterres, “İnsanlar, gezegenimiz ve refah arasında denge sağlayacak cesur adımlara ihtiyacımız var” dedi.

Guterres, “Bunlar eskisinden daha iyi şekilde toparlanabilmemiz için gerekli olan stratejilerin merkezinde yer almalıdır” diyerek mesajına son verdi.

Bu girişime dahil BM kuruluşları
BM
Birleşmiş Milletler