Genel Sekreter: Turizm sektörünü güvenli, eşitlikçi ve iklim dostu bir şekilde yeniden inşa etmeliyiz

Turizm konulu en son politika özetinin tanıtımını yapan Genel Sekreter Guterres turizmin Dünya üzerindeki her on kişiden birine istihdam sağladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kültürel yapıları ziyaret etmek ve tropik denizlerde yüzmekten çok daha fazlası olan turizmin dünya ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Turizm konulu en son politika özetinin tanıtımını yapan Genel Sekreter turizmin Dünya üzerindeki her on kişiden birine istihdam sağladığını ve yüz milyonlarca insanın da da geçim kaynağını oluşturduğunu belirtti.

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre pandemi nedeniyle turizm sektöründeki 100 ila 120 milyon iş riske girdi. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) pandemi nedeniyle küresel gayrı safi milli hasılanın yüzde 1.5 ila 2.8 kayba uğrayacağını tahmin ediyor.

BM Genel Sekreteri ekonomileri güçlendiren, ülkelerin gelişmesini sağlayan, insanların dünyanın kültürel ve doğal zenginliklerini görmelerini sağlayarak ortak insanlığımızı vurgulayan, insanları birbirine yaklaştıran turizmin kendi başına dünyanın harikalarından biri olduğunu vurguladı.  

Politika özetine göre küresel seyahat ve ticaretin beklenmeyen bir şekilde kapanmasından en kötü etkilenen sektörlerden birisi turizm oldu.

“COVID-19’un turizmi tahrip etmesi oldukça acı verici” diye konuşan Guterres, politika özetini tanıtmak için yayınladığı video mesajında uluslararası turist girişlerinin yarıdan fazla azaldığını ve turizm temelli ihracatta 320 milyar dolarlık kayıp yaşandığını kaydetti.

Turizm sektöründeki 120 milyon işin risk altında olduğunu belirten Guterres bu işlerin coğunun kayıt dışı ekonomide ya da mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde olduğunu, bu işletmelerin ise çok sayıda kadın ve gence istihdam sağladığını söyledi.

Kriz gelişmiş ekonomiler için de büyük bir şok yarattı, ancak kalkınmakta olan ülkeler için, özellikle de küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri için durum daha da acil.  

Genel Sekreter kadınlar, kırsal topluluklar, yerli halklar ve tarihsel olarak marjinalleşmiş diğer birçok halk için turizmin entegrasyon, güçlenme ve gelir elde etme aracı olduğunu hatırlattı.

Turizmin ayrıca doğal ve kültürel mirasın korunmasında da çok önemli olduğunu belirten Guterres gelirlerdeki düşüşün, koruma altındaki alanlarda ve çevresinde kaçak avlanma ve habitat tahribatının artmasına yol açtığını ve birçok Dünya Mirası Bölgesinin kapatılması ile toplulukların hayati geçim kaynaklarından mahrum olduğunu söyledi.

“Turizm sektörünü yeniden inşa etmemiz gerekli” diye konuşan Guterres “ancak bunun güvenli, eşitlikçi ve iklim dostu bir şekilde olması şart” diye vurguladı.

Turizmdeki toparlanmanın iklim hedefleriyle uyumlu olması gerektiğine işaret eden Genel Sekreter ulaştırma bağlantılı sera gazı salınımlarının hızla yeniden artışa geçebileceği uyarısını yaptı.

Genel Sekreter turizme bağlı milyonlarca geçim kaynağını desteklemenin, ev sahibi topluluklar, işçiler ve turistler için güvenli, sürdürülebilir ve sorumlu bir seyahat deneyimi oluşturmak anlamına geleceğini belirtti.

Turizmdeki toparlanmaya yardımcı olmak için beş alan belirleyen Guterres onları şöyle sıraladı: “Birincisi, krizin sosyo-ekonomik etkilerini azaltalım. İkincisi, turizm değer zincirinin tümünü güçlü kılalım. Üçüncüsü, turizm sektöründe teknolojinin kullanımını en üst düzeye çıkaralım. Dördüncüsü, sürdürülebilirliği ve yeşil büyümeyi teşvik edelim. Ve beşincisi, turizmin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını daha fazla desteklemesini sağlamak için ortaklıkları geliştirelim.”

Genel Sekreter turizmin insana yakışır işler, istikrarlı gelir kaynağı ve kültürel ve doğal mirasımızın korunması anlamına gelen konumunu yeniden kazanmasını sağlayalım diye çağrı yaparak mesajına son verdi.

Turizm konulu politika özetinin hazırlanmasına UNWTO’nun liderliğinde Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Kadın Birimi ve UNCTAD’ın da aralarında olduğu 13 BM kuruluşu katkı sağladı.

 

 

Bu girişime dahil BM kuruluşları
ILO
Uluslararası Çalışma Örgütü
UN Women
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi
BM
Birleşmiş Milletler
UNCTAD
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
UNWTO
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü