25 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ekipman

UNIDO ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı okullara ekipman sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1991’de Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolüne taraf olduğundan bu yana Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM)  sonlandırılmasına ve florlu sera gazlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile birlikte yürütülen projeler de yer alıyor. Bu projeler arasında bulunan Türkiye Hidrokloroflorokarbon Sonlandırma Yönetim Planı (HPMP) projesinin en önemli çıktıları sahada görev yapacak olan teknik personelin doğru eğitim ve bilgiye sahip olması temeline bağlıdır.

Bu proje ile ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik okullarında bulunan “İklimlendirme ve Soğutma bölümü” öğrencilerinin ve bu bölüm mezunlarının ozon tabakasını incelten maddeler (OTİM) ve bu maddelerin alternatifi olarak kullanılan yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip Florlu Sera Gazları konusunda bilinçlendirilmesi ve günlük işlerini yaparken bu gazların atmosfere salımlarını en aza indirgeyecek gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanıyor.

Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı önderliğinde, UNIDO işbirliği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve İstanbul’dan Şanlıurfa’ya kadar 23 ilimizde bulunan toplam 25 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Avrupa’dan temin edilen yaklaşık 570 bin Amerikan doları değerinde gerekli ekipman ve donanım desteği sağlandı. Temin edilen ekipmanlar içerisindeki gaz tanımlayıcı, gaz geri kazanım cihazı, kaçak dedektör setleri, gaz silindirleri ve nitrojen kiti gibi pek çok ekipman bulunuyor. Bu bölüm öğrencilerinin meslek hayatlarında önem teşkil eden ekipmanlar, yeni dönemde öğrencilerin derslerde kullanımıyla sektörde kalifiye iş gücü sağlama ve çevre bilinci oluşturma amacına ulaşacak.

Bu girişime dahil BM kuruluşları
UNIDO
Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Örgütü