Guterres: Covid-19 krizi döneminde milyonlarca insanın geçim kaynağı olan işçi dövizlerini korumalıyız

Geçtiğimiz yıl düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelere ulaşan işçi dövizlerinin 554 milyar ABD Doları gibi rekor bir seviyeye erişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 salgının ortasında olduğumuz bir dönemde kutlanan İşçi Dövizlerinin Katkıları Uluslararası Gününde 200 milyon göçmen işçinin ailelerine para gönderme kararlılığını sürdürdüklerini söyledi. Guterres, dünya genelinde 800 milyon aile ferdinin ise geçinmek için söz konusu gelire ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelere ulaşan işçi dövizlerinin 554 milyar ABD Doları gibi rekor bir seviyeye eriştiğini hatırlatan Guterres, “Bu da resmi kalkınma yardımlarının üç katı bir orana rast geliyor ve doğrudan yabancı yatırımların miktarını aşıyor” dedi.

Ancak bu yıl Dünya Bankası işçi dövizlerinde yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş, diğer bir deyişle 110 milyar ABD Doları bir eksilme yaşanmasını ön gördüğünü ifade eden Guterres, bununda birçok kişi için açlık, okula devam edememe ve on milyonlarca ailenin, başta da kadın ve kız çocuklarının sağlık koşullarında kötüleşme anlamına geldiğini belirtti. Birçok ülke ve kuruluşun “işçi dövizlerinin devam etmesi için” harekete geçilmesi çağrısı yaptığını sözlerine ekleyen Genel Sekreter Guterres, politika yapıcılardan dijital işçi dövizi gönderi kanallarının açık tutulmasını ve işçi dövizlerinin temel hizmet kabul edilmesini istediklerini söyledi.

“İçinde bulunduğumuz küresel kriz döneminde, dünyanın dört bir yanında herkese küresel ekonominin lokomotifleri arasında yer alan ve dünya çapında refah için önemli katkılar yapan göçmenleri desteklemeleri çağırısı yapıyorum” diyen Guterres, tüm paydaşlara işçi dövizi transfer ücretlerinde azaltmayı sağlayacak adımları atmaları, göçmenlere ve özellikle kırsal kesimdeki ailelerine mali hizmet sağlamaları ve daha güvenli ve istikrarlı bir gelecek için mali politikalar belirlenmesi süreçlerine bu kesimin de dahil edilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, “Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakat ana eylem platformu olma özelliğini taşıyor” dedi.

Guterres, “İşçi Dövizleri: Kriz dönemlerinde güçlü kalmak” temalı küresel kampanyaya çok farklı kesimlerden gelen desteğin kendisine cesaret verdiğini söyledi ve “Gelin milyonlarca ailenin hedeflerine erişmesini destek olalım. Böylece Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına aile aile erişmeye biraz daha yaklaşırız” çağrısı yaptı.

Bu girişime dahil BM kuruluşları
IFAD
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu