COVID-19 Bağlamında Kadınlar için Adalet

Bu yayın kadınların mevcut adalet ihtiyaçları hakkında sahip olduğumuz bilgileri temel almaktadır. Bu değerlendirmede COVID-19’un etkileri, politika müdahaleleri irdelenmekte ve önümüzdeki dönem için genel hatlarıyla politika tavsiyeleri sunulmaktadır. 

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz:

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19

Yayıncı
UN Women
UNDP
UNODC