Geleceğin İnovasyon Mentorları Eğitimleri Çevrimiçi Devam Ediyor, İzmir’in KOBİ’leri ve İnovasyon Eko-Sistemi Güçleniyor

UNDP’nin Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi kapsamında kurulan İzmir Yenilik Merkezi Sertifika Programlarına çevrimiçi devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projemiz kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliğinde hayata geçirdiğimiz “İzmir Yenilik Merkezi” bünyesinde Nisan ayında başlayan “KOBİ’ler odaklı İnovasyon Mentorluğu Sertifika Programı”, tüm eğitimlerine çevrimiçi olarak devam ediyor. “Rekabetçilik ve İnovasyon” modülü, İzmir ekonomisinin farklı sektörlerini temsil eden katılımcılar ile 27 Nisan tarihinde online olarak gerçekleşti.  

KOBİ Mentorluk Sertifika Programı, İzmir’in girişimcilik ve inovasyon kültürünü güçlendirecek, işletme ve KOBİ’lere Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi, Yeni Ürün-Teknoloji Geliştirme Süreçleri, Dijital dönüşüm, İşletme Analizi, Teknoloji Yol Haritası Geliştirme, Proje Yönetimi, Fikri Mülkiyet Hakları, Rekabetçilik gibi alanlarda liderlik edecek geleceğin KOBİ mentorlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.  

EMCC Akreditasyonuna uzmanlar tarafından verilen eğitimler, 19 modülde toplam 82 saat sürecek ve başarılı mentor adayları, eğitim sonunda başka KOBİ’ler için Yenilikçilik Yol Haritası geliştirecekler. Sertifika programı sürecine katılan KOBİ’ler temel yenilikçilik eğitimlerinden geçirildikten sonra, eşleştirildikleri mentor ile birlikte tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir yenilik döngüsü başlatmayı hedefleyecek.

“KOBİ’ler odaklı İnovasyon Mentorluğu Sertifika Programı”nın hedef kitlesi, AR-GE, yenilikçilik faaliyetleri yürüten ve katma değerli yeni ürün - hizmet geliştiren, geliştirmek isteyen, İzmir Yenilik Merkezi’nin belirlediği öncelikli sektörlerde İzmir ve çevresinde kurulu KOBİ’ler.  

UNDP’nin Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) - İstihdam Yaratımı Bileşeni kapsamında hayata geçirdiği Yenilik Merkezi, İzmir’in tasarım, yenilikçilik ve girişimcilik konularında bölgesel merkez olarak konumlanmasını amaçlıyor. İzmir Yenilik Merkezi, aynı zamanda yerel ekonomik gelişme ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Proje, AB tarafından finanse ediliyor ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ortaklığında yürütülüyor. UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığını AB finansmanı ile birleştiren proje, yerelde ekonomik faaliyetleri desteklemeyi, gençler, kadınlar ve yerinden edilmiş Suriyeli bireyler için girişimciliği ve yenilikçilik ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu girişime dahil BM kuruluşları
UNDP
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı