Basın Duyurusu

Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’i, kız çocuklarının en fazla 15 yaşına kadar çocuk sayıldığını düşünüyor

18 Nisan 2021

UN Women öncülüğünde SAM Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütülen araştırmaya dayanan rapor, Türkiye’de çocuk yaşta, erken ve zorla evlilik (ÇEZE) algısı, ÇEZE’ye karşı tutumlar ve ÇEZE’nin altında yatan nedenler ve etkilerine dair detaylı bir analiz sunuyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan erkekler ve kadınlarla yürütülen görüşmelerden elde edilen nicel ve nitel verilere dayanan rapor, Türkiye’de çocukluk ve yetişkinlik, evlilik yaşı ve uygulamaları, aile ve ilişkiler, bireysellik, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet normları ve ÇEZE gibi kavramlara dair algı ve tutumları haritalandırıyor.

Erkeklerin %10’u ergenliğe giren kız çocuklarının evliliğe hazır olduğunu düşünürken, yalnızca %2.5’i bunun oğlan çocukları için geçerli olduğunu düşünüyor

Rapor toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi ve faydaları konusunda daha yüksek farkındalığa sahip olan toplumlarda daha eşitlikçi erkeklik uygulamaları görüldüğünü, bu sayede ÇEZE’ye daha az hoşgörü gösterildiğini ve bunun daha az kabullenildiğini ortaya koyuyor.

Çevrim içi bir etkinlik ile tanıtılan rapor hakkında konuşan UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini ancak, erkekler ve oğlan çocukları ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmak için kadınlar ve kız çocuklarıyla omuz omuza verdiğinde ve eşitsizliğe sebep olan davranış, kalıp yargı ve normların dönüştürülmesinin bir parçası olduğunda sağlayabiliriz” diyor.

Bu açıdan bakıldığında rapor, erkeklerin ve oğlan çocuklarının, davranış değişikliği yaratılmasında, ÇEZE’nin ortadan kaldırılmasında ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında daha güçlü bir rol oynamalarını kolaylaştıracak önemli bir rehberlik sunuyor.

ÇEZE nedeniyle okula devam edemeyen kız çocuğu oranı %19 iken, oğlan çocuklarında bu oran %10.5

Tanıtım etkinliğinde konuşan İsveç Büyükelçisi Ekselansları Staffan Herrström, “Bu araştırma, erkeklerin algılanmasına ve yöntemlerine katkıda bulunan ataerkil ve sosyal normları anlamayı amaçladığı için özgündür. Algılamalar anlaşıldıktan sonra, erkekler ve erkek çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışacak girişimler daha başarılı olacaktır” diyor.

Rapor bulgularının, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum içinde, Türkiye’deki zararlı sosyal norm ve tutumların dönüştürülmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklere İlişkin Erkek Algısı” raporu, İsveç’in İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla sağladığı finansal destek ile ‘Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı’ kapsamında UN Women tarafından hayata geçirildi.

Detaylı bilgi için:

Erman Fermancı, erman.fermanci@unwomen.org, 0530 405 4750

Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’i, kız çocuklarının en fazla 15 yaşına kadar çocuk sayıldığını düşünüyor

Erman Fermancı

Communications Assistant

Bu girişime dahil BM kuruluşları

UN Women
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi

Bu girişim yoluyla desteklediğimiz Amaçlar