Kentinegel.org, eşitlik yolculuğuna çıkarıyor

UN Women Türkiye tarafından tasarlanan kentinegel.org ziyaretçilerini kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan bir kentte eşitlik yolculuğuna çıkarıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye tarafından tasarlanan kentinegel.org, kadınların eşit temsil edildiği ve kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan bir kentte ziyaretçileri eşitlik yolcuğuna çıkarıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve onu takip eden Kadının Statüsü Komisyonu 65’inci oturumu “kadınların liderliği ve karar alma mekanizmalarına tam ve eşit katılımına” vurgu yaptı. 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Ofisi, bu küresel tema ile uyumlu olacak şekilde “Eşitlik için Kentine Gel” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında oluşturulan ve www.kentinegel.org adresinden erişilebilen çevrimiçi platfom, ziyaretçilere, eşit hak ve fırsatların güvence altına alındığı, hizmet planlamasında eşitlik ve kapsayıcılığın gözetildiği bir kenti gezme ve birlikte hayal etme fırsatı sunuyor. 

Kentinegel.org’da kendi kentini tasarla

Toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı hizmetleri anlatan www.kentinegel.org, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatın aktif katılımcıları ve liderleri olmaları için elverişli bir ortam sağlamada yerel yönetimlerin rolünü vurguluyor. Kadınlara eşit haklar ve fırsatlar tanındığında nelerin değişebildiğini ilustrasyonlarla betimleyen Kentinegel.org, toplumsal cinsiyete duyarlı bir liderlik anlayışının nasıl olabileceğini anlatıyor.

Eşitlik için Kentine Gel kampanyası kapsamında, ziyaretçiler yaşadıkları kentlerde ihtiyaç duydukları toplumsal cinsiyete duyarlı belediye hizmetleri belirterek, kendi kentlerini tasarlayabiliyor ve bu tasarımları sosyal medyada paylaşabiliyor.

UN Women site üzerindeki interaktif platformda, belediyelerin toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerine yönelik toplayacağı anonim verileri, kampanya sonrasında belediyelerle paylaşmayı hedefliyor. 

Kentinegel.org ne anlatıyor?

  • Kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önemini
  • Yerel yönetimlerin verebileceği toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetleri
  • Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarını 
  • Şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü
  • Eğitim, sağlık, spor gibi hizmetlerin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolünü
  • Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için yerel yönetimlerin verdiği hizmetleri
  • Kamusal hizmete dönüşen bakım hizmetlerini
  • Kalıp yargıları dönüştürmeyi

Kentinegel.org, İsveç’in İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla sağladığı finansal destek ile hayata geçirildi.  

Bu girişime dahil BM kuruluşları
UN Women
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi