Dünya Su Gününde BM herkesi suyun gerçek değerini anlamaya çağırıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Su Gününde herkesi suyun değerçek değerini anlamaya çağırıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Su Gününde herkesi suyun ğerçek değerini anlamaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri António Guterres Dünya Su Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda benim için su koruma demektir ifadesini kullandı. Guterres iyi yönetilen su döngüsünün içme suyu, sağlıklama, hijyen, atık su, sınırlar ötesi su yönetişimi ve diğer önemli unsurlarıyla kötü sağlık ve onursuzluğa karsı savunma anlamına geldiğini belirtti.

Guterres su ve sürdürülebilir kalkınmanın karmaşık bir bağlantısı olduğunun altını çizerek sürdürülebilir kalkınmanın her alanında suya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 6’ıncısını Temiz su ve Sanitasyon oluşturuyor.

Genel Sekreter su ve sanitasyona kronik olarak yetersiz yatırım yapmanın çok sayıda insana zarar verdiğini vurgularken “bu kabul edilemez” ifadesini kullandı ve herkesin bu çok değerli kaynağa eşit erişimi olması için herkesi suya gerçekten değer veren çabaları artırmaya söz vermeye çağırdı.

Dünyada bugün her 3 kişiden birinin güvenli içme suyuna erişimi yok ve 2050 yılına gelindiğinde dünyada 5,7 milyar insanın yılda en az 1 ay suyun kısıtlı olduğu yerlerde yaşıyor olabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte 2040 yılına gelindiğinde su talebinin yüzde 50 artabileceği ve bu durumun da bu önemli yaşam kaynağı üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor.

Yeni yayınlanan bir BM raporuna göre atık su ve suyun kötü kullanımının nedenlerinden başlıcasını suyun gerçek değerini anlamamak oluşturuyor.

Suya Değer Vermek (Valuing Water ) başlıklı rapora göre su kaynaklarının sürdürülebilir ve eşit yönetimi için suyun değerinin ölçülmesi, ifade edilmesi ve bu verilerin karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi büyük önem taşıyor.

Dünya Su Gününde lansmanı yapılan raporda su ile ilgili sektörlerde daha iyi yönendirme için en iyi uygulamalar ve derin analizler de yer alıyor.

Raporun İngilizcesine bu linkten ulaşmak mümkün: https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2021/

Bu girişime dahil BM kuruluşları
BM
Birleşmiş Milletler