Sivil toplum COVID-19 salgınında şiddetle mücadelede ön saflarda

BM Kadın Birimi UN Women'ın yeni interaktif haritası kadınlara yönelik şiddetle mücadele eden kadın liderlerin seslerine yer veriyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü  Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: “Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi”  kapsamında beraber çalıştığı sivil toplum örgütlerinin kadın liderleriyle interaktif bir harita oluşturuldu. İnteraktif harita, COVID-19 salgını sırasında Batı Balkanlar ve Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetle mücadele eden kadın liderlerin seslerine yer veriyor. Bölgeden toplam 33 kadın liderin yer aldığı harita, Türkiye’den beş sivil toplum kuruluşundan beş kadın lidere verdi.

UN Women bölgesel programının Türkiye faaliyetlerini yürüten sivil toplum kuruluşlarının önde gelen kadın liderleri, COVID-19 salgını boyunca kadınlara yönelik şiddetle mücadelelerini interaktif harita üzerinde anlattı.

UN Women Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu programın bir parçası olarak geçtiğimiz üç yıl içerisinde ortağımız olan sivil toplum kuruluşları ile birlikte kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağladık. COVID-19 salgınının özellikle kadınlar ve kız çocukları üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek güçlerimizi çoğaltmanın önemine inanıyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının haklarını ve liderliğini merkeze koyarak daha iyi ve eşit bir geleceği, şimdiki ve gelecek nesiller için inşa etmek ancak sivil toplum ile etkin iş birlikleri ile gerçekleşebilir.” 

Burcu Gündüz Maşalacı, Genel Müdür , AÇEV

“COVID-19 salgınından en çok kadınlar ve çocuklar etkilendi. Küresel salgın karşısında, risk altındaki ailelerin ihtiyaçlarına hizmet etmek için kurumsal önceliklerimizi hızlı ve etkili bir şekilde yeniden düzenledik. Salgınla birlikte derinleşen eşitsizliklerle mücadele etmek ve ailelerin iyi olma haline katkıda bulunmak için ebeveynler ve çocuklar için yeni bir program geliştirdik. Yıllardır bu risklerin ortadan kaldırılması için çalışan bir kuruluş olarak, hane halklarını öğrenme ortamları olarak güçlendirmek, aile içi şiddeti azaltmak ve barışçıl, destekleyici ve eşitlikçi ebeveyn tutumlarını teşvik etmek gelecekte de önceliklerimiz arasında olmaya devam edecek. Bu süreçte alınan dersleri sürdürülebilir politikalara dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. "

Selen Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi,  Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

“On yıldan fazla bir süredir çocuk, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele etmek, bize toplumsal cinsiyet, gelişim ve kızların insan haklarının ihlali arasındaki bağlantı hakkında daha derin bir anlayış sağladı. Kız çocuklarının güçlenmesi, özellikle pandemi döneminde bu alandaki tüm çalışmaların kesişen bir noktası olmalı. Bundan hareketle, COVID-19 döneminde Suriyeli kızların eğitime erişimde yaşadıkları zorlukları tespit etmek için bir saha araştırması yaptık. Yaşadıkları en önemli zorlukların, Türkçe dil bilgisi eksiklikleri nedeniyle ders takip etme güçlüğü ve bilgisayar, internet erişimi gibi teknolojik sorunlar olduğunu belirledik. Bu sonuçlara dayanarak, Suriyeli kızların eğitime erişimini desteklemek ve onları bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik  alanlarında okumaya teşvik etmek için interaktif ve Türkçe-Arapça olmak üzere iki dilli bir web sitesi kurduk.”

(http://kizlarokuldagelecekleriguvende.org/)

Nihan Damarlı, Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Dayanışma Vakfı

“Kadın örgütlerinin karar mekanizmalarında yer alması, kadınların genellikle göz ardı edilen taleplerinin görünür hale gelmesi anlamına geliyor. Bizim bir kadın örgütü olarak gücümüz, şiddetle mücadele eden kadınlarla doğrudan temas etmemizden geliyor. Kadınların sesini ve taleplerini duyurmak için mücadele ediyoruz. COVID-19 salgını sırasında da kadınlarla dayanışmayı sürdürmek bizim için çok önemliydi. Sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık çalışmalarımıza devam ettik. Bu çalışmalar bize salgın koşullarının kadınların özellikle ev içi şiddet karşısındaki mücadelesini nasıl etkilediğini ve evlerin kadınlar için güvenli bir yer olmayabileceğini yakından gösterdi. Bu da salgın boyunca yürüttüğümüz savunuculuk çalışmalarımızın merkezini oluşturdu.”

Sema Genel Karaosmanoğlu, Direktör, Hayata Destek Derneği

“Pandemi döneminde Türkiye’deki mülteci kadın ve kız çocuklarına doğrudan ulaşmayı hedefledik. Mülteci topluluğu ve kamu görevlileri içinde cinsiyete dayalı şiddet konusunda farkındalık yarattığımız ve şiddet mağduru kadınların harekete geçmesi için bir alan yarattığımız için gurur duyuyoruz. Pandemi nedeniyle online olarak desteklenen bu güvenli alanlar, kadınların, şiddet mağduru kadınların ihtiyaçlarının farkında olan ve kadınların insan hakları konusunda bilgili olan yetkililere ulaşmalarını sağladı. Bu ancak kadınların başka kadınlara ulaşması ve dayanışma ile mümkün oldu.”

Sema Kendirci Uğurman, Genel Başkan, Türk Kadınlar Birliği

“Bilginin yaşamları güçlendirdiğine ve değiştirdiğine inanıyoruz. Ülkemizde COVID-19 salgınının yol açtığı zor durum süresince kadına yönelik şiddet kaçınılmaz bir hızla arttı. Kadına yönelik şiddetle ilgili en önemli iki yasal güvencenin (CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi) Türkiye’nin yedi bölgesinden 35 ilde yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi ve uygulanması yoluyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam ettik. Bu, kadın sivil toplum kuruluşları, profesyonel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel medya ve yetkili ve sorumlu kamu kurumları ile yaptığımız işbirliği sayesinde mümkün oldu. Bu kuruluşlarla çevrimiçi eğitim, farkındalık artırma faaliyetleri ve sözleşmelerin uygulanmasını izlemek için eylem planları yaptık.”

Kadın liderlerden oluşan interaktif haritaya www.eca.unwomen.org sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://eca.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/regional-programme-in-the-western-balkans-and-turkey/story-map-for-iwd-2021

 

 

Bu girişime dahil BM kuruluşları
UN Women
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi