Author
Alvaro Rodriguez
RCO
BM Türkiye Mukim Koordinatörü (Tedviren)
Alvaro Rodriguez, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle Türkiye’ye BM Mukim Koordinatörü (tedviren) olarak atandı. Rodriguez, Türkiye’deki görevinden önce 2014-2019 yılları arasında Tanzanya’da BM Mukim Koordinatörü görevinde bulundu. Rodriguez, BM bünyesinde ilk kez 1991 yılında BM Kalkınma Programı (UNDP) Kenya Ofisinde göreve başladı. Daha sonra Çin ve Tayland’da görev aldı. Çalışma hayatı boyunca Afganistan ve Pakistan’da üst düzey görevlerde bulundu, Somali’de ise UNDP Ülke Direktörü olarak çalıştı. Rodriguez ayrıca, New York’taki UNDP Genel Merkezinde UNDP’nin Küresel Programının denetiminden sorumlu Politika Destek Koordinatörü görevini yürüttü.
Alvaro Rodriguez
Author
Asya Varbanova
UN Women
Türkiye Ülke Direktörü
Asya Varbanova 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren UN Women Türkiye Ülke Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Öncesinde, Moldova’da 2015’ten beri UN Women Ülke Ofisi’nde Teknik Baş Danışman ve 2017-2018’de geçici Temsilci olarak görev yapmıştır. 2010-2015’te Sırbistan’da UN Women Program ofisinin, 2008-2010’da Kuzey Makedonya’da UNIFEM Ofisi’nin Başkanlığını yürütmüştür. 2015’de, Varbanova, Nepal’de UN Women’ın deprem sonrası müdahalesinde toplumsal cinsiyet ve insani yardım danışmanı olarak görev almıştır. Bulgaristan vatandaşı olan Varbanova’nın, ABD Minnesota Üniversitesi’nden Kamu Politikası alanında Yüksek Lisans Derecesi bulunmaktadır.
Asya Varbanova
Author
Claudio Tomasi
UNDP
Mukim Temsilci
Aralık 2018’de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi olarak atanan Claudio Tomasi, öncesinde Temmuz 2016 ve Kasım 2018 arasında UNDP Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapmıştır. Türkiye Ülke Ofisi’ne katılmadan önce Tomasi, 2012-2016 yılları arasında Küba’da, 2008-2012 arasında Nikaragua’da ve 2003-2007 arasında Dominik Cumhuriyeti’nde UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı olarak görev almıştır. UNDP bünyesinde ayrıca Panama Ülke Ofisi’nde Mukim Temsilci Yardımcısı (2002) ve Hindistan Ülke Ofisi’nde Yönetişim Program Yetkilisi (2001) olarak çalışmıştır. Trento Sosyoloji Üniversitesinden (İtalya) Sosyoloji ve Sosyal Planlama lisansına sahip olan Tomasi Londra Üniversitesi’nin (İngiltere) Doğu ve Afrika Çalışmaları Fakültesinde (SOAS) Kalkınma Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır.
Claudio Tomasi
Author
Hassan Mohtashami
UNFPA
Temsilci
Hassan Mohtashami 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciği görevini üstlenmiştir. Öncesinde, kendi ülkesi olan İran’da Bölge Sağlık Direktörlüğü, Dünya Bankası’nda Proje Yöneticisi, ve Ulusal Aile Planlaması Deneği’nde (IPPF üyesi) CEO ve Afganistan’da ise Dünya Sağlık Örgütü’nde Üreme Sağlığı Danışmanı olarak farklı pozisyonlarda görev almıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na 2004 tarihinde katılmış ve Türkiye UNFPA Ofisi’nde görevine başlamadan önce, Çin, DPRK, Pakistan, Laos, Swaziland, Uganda ve Sudan'da UNFPA Temsilcisi olarak görev almıştır. Mohtashami, sağlık sektöründe 26 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip, Nüfus Liderliği alanında lisansüstü eğitimi almış ve Psikiyatr alanında uzmanlaşmış bir tıp doktorudur.
Hassan Mohtashami
Author
Ilkka Laukkanen
UNDSS
Güvenlik Danışmanı
Ilkka Laukkanen BM Türkiye Güvenlik Danışmanı olarak görevine Eylül 2016’da başlamıştır. 2015-2016 yılları arasında BM Güvenlik Bilgi ve Operasyon Merkezi (SIOC) Başkanlığı görevi yapan Laukkanen BM Güvenlik Biriminde çalışmaya Batı Afrika Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nda (ECSWA) 2001 yılında başlamıştır. 2004-2005 yılları arasında Afganistan'da UNSECOORD ve Sudan’da UNICEF Yaşam Hattı’nda yer almıştır. 2005 yılından bu yana UNDSS’te görev alan Laukkanen Güney Sudan, Gürcistan ve Pakistan’da çalışmıştır. Laukkanen, Finlandiya Tampere Üniversitesi ve Turku Üniversitesi Siyasi Tarih Yüksek Lisans Derecesi sahibidir.
Ilkka Laukkanen
Author
Kadir Ahmet Parla
UNIC
Müdür
Ahmet Parla BM'deki görevinden önce Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, Antalya İl Müdürlüğü ve Enformasyon Dairesi Başkan vekilliği dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Parla ayrıca, Washington DC'deki Türk Büyükelçiliğinde de Basın Ataşesi görevinde bulundu. Parla, American Üniversitesinden Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.
Ahmet Parla
Author
Katharina Lumpp
UNHCR
Temsilci
Katharina Lumpp, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi olarak 2017 yılından bu yana görev yapmaktadır. Hukuk eğitimini Almanya’da tamamlayan Lumpp, UNHCR’nin Brüksel ve Bonn ofislerinde çalışmaya başladıktan sonra Afganistan ve Cenevre’deki UNHCR Genel Merkezi’nde görevlendirilmiştir. 2006 yılında Mısır’da Korumadan Sorumlu Bölge Temsilci Yardımcısı görevine getirilen Lumpp, dört yıl sonra UNHCR Güney Avrupa Bölge Ofisi’nde Bölge Temsilci Yardımcısı görevini üstlenmiştir. 2014’te UNHCR Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi’nde Koruma Servisi’nin müdürlüğüne geçen Lumpp, Aralık 2015’te UNHCR Almanya Temsilcisi olarak görev yapmıştır.
Katharina Lumpp
Author
Markus Werne
OCHA
Ofis Direktör Vekili

İsveç ve ABD vatandaşı olan Markus Werne, halihazırda UNOCHA Türkiye Ülke Ofisi Direktör Vekili olarak Suriye Krizi özelinde görev yapmaktadır. Kendisi daha önce yine UNOCHA bünyesinde Pakistan Ülke Direktörlüğü ve Tayland’da bulunan Asya ve Pasifik Bölge Ofisi (ROAP) Direktörlüğü yapmıştır. Bay Werne, geçtiğimiz 20 yılda dünya genelinde farklı coğrafyalarda insani müdahale koordinasyonu üzerine farklı görevlerde bulunmuştur. Kendisinin İsveç Uppsala Üniversitesi’nde Barış ve Çatışma Araştırmaları üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.
Markus Werne
Author
Nils Grede
WFP
Temsilci
Nils Grede, Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi olarak görevine Eylül 2017’de başlamıştır. Daha önce El Salvador’da Temsilci olarak görev yapan Grede Jakarta, Endonezya’da WFP Direktör Yardımcılığı (2013-2014); Brazzaville, Kongo’da WFP Direktör Yardımcısı Vekilliği (2013) ve Mbabane, Swaziland’ta WFP Ülke Direktör Vekilliği (2012-2013) ve WFP Genel Merkezinde Beslenme ve HIV/AIDS Politikası Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. WFP’ye katılmadan önce, Boston Danışmanlık Grubu’nda üst düzey yöneticilik yapan Alman vatandaşı Grede sekiz dili akıcı olarak bilmektedir. İsrail Kudüs Hebrew Üniversitesi’nden İslam ve Orta Doğu Bilimleri dalında lisans ve yüksek lisans dereceleri olan Grede ayrıca, Stanford Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yapmıştır.
Nils Grede
Author
Numan Ozcan
ILO
Ülke Direktörü
Numan Özcan, Ocak 2015 tarihinden beri ILO Türkiye Ofisi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Özcan, iş hayatına 1998 yılında Hak-İş Konfederasyonu’nda başlamıştır. Daha sonra özel sektörde uluslararası risk danışmanlığı alanında çalışmış ve kamu sektöründe Avrupa Birliği fonlarından desteklenen sosyal ve istihdam projelerinden sorumlu sözleşme yöneticiliği yapmıştır. Özcan, 2005 ve 2015 yılları arasında AB Türkiye Delegasyonu’nda görev yaparak AB ve Türkiye arasındaki sosyal politika ve istihdam alanındaki katılım müzakerelerini takip etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Özcan, daha sonra University of Westminster’de (Londra) Uluslararası İşletme ve Yönetim ve Gazi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler konularında yüksek lisans yapmıştır.
Numan Ozcan
Author
Regina De Dominicis
UNICEF
Temsilci
İtalyan vatandaşı olan Regina De Dominicis, Ekim 2020 tarihi itibariyle UNICEF’in yeni Türkiye Temsilcisi olarak görevine başladı. UNICEF’in Sırbistan ve Fas ülke ofislerinde de Temsilci olarak görev yapan De Dominics, öncesine UNICEF Türkiye Ofisi’nde de Temsilci Yardımcısı olarak çalıştı. UNICEF’den önce Avrupa Komisyonu bünyesinde çalışan Regina De Dominicis, Kosova (1244 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı kapsamında), Sırbistan ve Karadağ’da görevlerde bulundu. Ayrıca, Kanada’da halkla ilişkiler ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında özel sektörde çeşitli pozisyonlarda yer aldı. Roma'daki LUISS Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında Laurea di Dottore ünvanını aldıktan sonra, 1999 yılında, aynı zamanda yüksek lisansını da tamamladığı Belçika’da bulunan Avrupa Koleji'nde, Avrupa çalışmaları alanında uzmanlaştı. De Dominicis Türkiye’de eşi ve kızı ile birlikte yaşamaktadır.
Regina De Dominicis
Author
Süleyman Yılmaz
UNIDO
Temsilci
UNIDO Türkiye Temsilcisi ve UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi Türkiye Direktörü olarak Kasım 2009’dan bu yana görev yapmakta olan Süleyman Yılmaz, daha önce 2007 ve 2009 yılları arasında Paris’te OECD Kalkınma Merkezi’nde danışman ve ekonomist ve politika analisti olarak çalışmıştır. 2003 ve 2007 yılları arasında sırasıyla Saraybosna’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna-Hersek (Saraybosna) Koordinatörü ve Taşkent’te Türk Standartları Enstitüsü Özbekistan Temsilcisi olarak görev yapmıştır. 1999-2000 yılları arasında Brüksel’de Avrupa Komisyonu Girişimcilik ve Sanayi Genel Müdürlüğü’nde çalışmıştır. İngiltere Warwick Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansı, Hacettepe Üniversitesi’nden Ekonomi Yüksek Lisansı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Lisansı (Ankara, 1993) derecelerine sahiptir.
Süleyman Yılmaz
Author
Viorel Gutu
FAO
Temsilci
Viorel Gutu 2018 yılından bu yana FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt-bölge Koordinatörü görevini yürütmektedir. Gutu 2014 – 2018 yılları arasında FAO Tacikistan Temsilcisi olarak görev almıştır. Kariyerine 1994 yılında Price Waterhouse LLC’de başlayan Gutu, Moldova Tarım ve Gıda Bakanlığında çeşitli pozisyonlarda ayrıca tarım sanayi ve ticaretinin geliştirilmesi ve tarım politikaları ile ilgili çok sayıda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) projelerinde yer almıştır. 2011 ile 2014 yılları arasında Moldova Tarım ve Gıda Bakan yardımcılığı görevini de yapan Gutu’nun Moldova Teknik Üniversite’sinden iş idaresi yüksek lisans ve ekonomi doktorası vardır.
Viorel Gutu
Author
Vladimir Gvilava
IOM
Misyon Şefi
Lado Gvilava Ağustos 2015’te IOM Türkiye Misyon Şefi olmuştur. IOM’in büyük ölçekli acil durum ve kriz sonrası projelerinin uygulanması ve yönetilmesi alanında 27 yıllık geçmişe sahip olan Gvilava, göç yönetimi programlarının stratejik planlanmasında tecrübe sahibidir. Saha operasyonlarına getirdiği yenilikçi yaklaşımı içinde malzeme zincirlerinin etkin yönetimi ve kanıt temelli kaliteli programlamanın yaygınlaştırılması yer alır. Gvilava Türkiye’deki görevinden önce Erbil’de IOM Irak Bölgesel Merkezi’nin başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Gürcistan, Kosova, Makedonya, Kıbrıs ve Ürdün’de de hizmet vermiş; Sudan, Sri Lanka, Pakistan, Endonezya, Myanmar ve Lübnan’da acil durum görevleri üstlenmiştir.
Lado Gvilava