Gençliğin iyimserliği ve iş bilirliği olmadan iklim ve kalkınma hedeflerine ulaşmak mümkün değil

BM Genel Sekreteri SKA'lara ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmanın ancak gençlerle mümkün olabileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri António Guterres genç insanların enerjisi, teknolojiye yatkınlıkları ve iyimser yaklaşımlarından faydalanmadan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ya da Paris İklim Değişikliği Anlaşmasının hedeflerine ulaşma umudunun olmadığını söyledi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Sınırsız Nesil (Generation Unlimited) üst düzey etkinliğinde hükümetlerin ve çok taraflı kuruluşların temsilcilerine seslenen Guterres COVID-19’un çok uzun zamandır süregelmesine izin verilen eşitsizlikleri ortaya serdiğini belirtti.  

‘Kriz içinde kriz’

Genel Sekreter “Çocuklar ve genç insanların durumu kriz içinde bir kriz. Benim neslim karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlara uygun cevap vermede başarısız oldu” diye konuştu.

Sanal gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar 2030 yılına kadar 3.5 milyar çocuk ve gencin en modern dijital çözümler ve uzaktan eğitim de dahil olmak üzere kaliteli eğitime ulaşmalarının sağlanması sözünü verdiler.

Guterres pandemiden önce gençlerin beşte birinin iş, okul veya eğitimden mahrum olduğunu, şimdi ise üçte birinin uzaktan eğitime erişimi olmadığını kaydetti. Genel Sekreter durumdan en kötü etkilenenlerin yoksul hanelerdeki ve kırsaldaki çocuklar olduğunu da sözlerine ekledi.

Eğitim ve dijital teknolojik yatırım için çağrı

COVID-19’dan toparlanıp güçlü bir biçimde çıkmak için eğitim ve dijital teknolojiye yapılacak yatırımlar büyük önem taşıyor.

Guterres toplumsal birlikteliği sağlamada ve insani kalkınmanın önünde engel olan adaletsizlikleri ortadan kaldırmada dijital öğrenme ve eğitime yatırım yapmanın şart olduğunu belirtti.

Bu tür yatırımların yukarıdan aşağıya yapıldığı zamanların artık sona erdiğini vurgulayan Genel Sekreter genç insanların ön cephede olup, kararları alması ve dünyanın en ciddi sorunlarının çözümünde kendi sorun çözme becerilerini kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Guterres “Özellikle genç kadınları konuşmaya teşvik ediyorum, sizi duymayı heyecanla bekliyorum” diye vurguladı.

10 yıl geri sayımı başladı

BM Genel Sekreteri konuşmasında SKA’lara ulaşmaya 10 yıl kaldığını hatırlattı ve sektörler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi için çağrı yaptı.

İleri ve yükselen ekonomiler ve uluslararası ajansların büyük çaplı mali ve siyasi kaynakları düzenlemesi gerektiğini kaydeden Guterres özel sektörün de fon sağlamak üzere paylaşılan değer ortaklıklarına ve vakıflara yatırım yapabileceğini kaydetti.

Bu önemli çabaların temelinin genç insanlarla ve ulusal ortaklarla ülke düzeyinde atılmasını gerektiğini de belirten Genel Sekreter herkesi teknoloji, bilgi birikimi, liderlik ya da finans yoluyla kendi payına düşeni yapmaya çağırdı.

 

Bu girişime dahil BM kuruluşları
BM
Birleşmiş Milletler