Birleşmiş Milletler Kurumları ortak bir çabayla, COVID-19 için hayat kurtarıcı sağlık teknolojilerinin yerel üretimini arttırmak amacıyla Teknolojiye Erişim Ortaklığı’nı açıklıyor

  • Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte Teknolojiye Erişim Ortaklığı’nı (TAP) başlattı.

New York - Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte Teknolojiye Erişim Ortaklığı’nı (TAP) bugün başlattı. Ortaklık, gelişmekte olan ülkelerin COVID-19 ile mücadelelerini güçlendirmek ve hayat kurtaran sağlık teknolojilerine erişimini arttırmayı amaçlayan eşgüdümlü bir yaklaşımın parçasıdır.

Küresel salgının ortasında kişisel koruyucu ekipman, tıbbi cihaz ve tanı ihtiyacı katlanarak artarken, kısıtlı kaynaklara sahip ülkeler COVID-19 ile etkili şekilde müdahelelerini arttırmak için ihtiyaç duydukları araçları genellikle ya alamıyor ya da üretemiyorlar. Teknik uzmanlığa, eğitime ve düzenleyici çerçeveye erişim sağlanamaması, bu bölgelerde, özellikle solunum cihazı gibi daha karmaşık ürünler başta olmak üzere, gerekli ekipmanın yerel üretimini de kısıtlamaktadır.

TAP, kritik uzmanlığa sahip üreticilerle gelişmekte olan ülkelerdeki üreticileri buluşturarak, gerekli sağlık teknolojileri ve ekipmanlarının ciddi boyuttaki noksanlığı sorununa eğilecektir. Bahsi geçen üreticiler, bu araçların üretimini arttırmak için gerekli bilgi, teknik uzmanlık ve kaynakları paylaşacaktır. TAP aynı zamanda ülkeleri, kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan uygun fiyatlı teknoloji ve ekipman geliştirmeleri konusunda destekleyecektir.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed bu konuda şunları belirtmiştir: “Hayat kurtarmak ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için küresel toplumun şimdi her zamankinden daha fazla birleşmeye ihtiyacı var. Gençlik için fırsatlar konusuna geldiğimizde, eşitsizlikler teknolojik ve dijital ayrışmayı şiddetlendiriyor; bu gençlerin geride kalmaları tehdidini  yaratan bir ayrışma yaratıyor. Ortaklıklar aracılığıyla gerekli teknolojilere erişimin arttırılması, Birleşmiş Milletlerin COVID-19’a sağlık, insani ve sosyo eknomik alanda müdahelelerinin ayrılmaz bir bileşeni.”

TAP, yeni teknolojiler geliştirme ve bu teknolojileri uyarlama konusunda hükümetlere destek sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulan “En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankası” liderliğinde yürütülecektir. Gelişmekte olan tüm ülkelere açık olan bu girişim, girişimin temel ortakları UNDP, UNCTAD ve  WHO tarafından desteklenecektir.

BM Teknoloji Bankası Genel Direktörü Joshua Setipa, “Hayat kurtaran teknolojilere erişim olmadan, birçok gelişmekte olan ülke COVID-19'un potansiyel olarak yıkıcı etkisi için hazırlıksız” olduğunu söylemekte  ve “Gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojileri kendileri üretmelerini sağlayarak, onları iyileşme yoluna koymaya yardımcı olabiliriz.” diye eklemektedir.

TAP’ın temel işlevleri şunları içerecektir:

● Ürün Bilgileri- Kapasiteyi artırmak için gerekli üretim ve tasarım spesifikasyonları, teknik bilgi ve bilgilerden oluşan dijital bir veri bankası.

● Teknik Yönlendirme - Üreticilerin, pazar dinamikleri ve düzenlemelerle  ilgili bilgiler de dahil olmak üzere üretimi artırmaya çalışırken karşılaşabilecekleri sorunları gidermelerine yardımcı olmak üzere teknik destek .

● Ortaklıklar - Uzmanlık, ihtiyaç ve kapasiteye göre şirketleri birbiriyle eşleştirmek için bir platform.

Girişim 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve BM'nin COVID-19 krizi sırasında ortak sorumluluk ve dayanışma çağrısı ışığında oluşturulmuştur.

UNDP Başkanı Achim Steiner TAP konusunda aşağıdakileri söylemiştir “TAP’ın kritik sağlık teknolojilerine daha adil erişim sağlamadaki rolü, gelişmekte olan ülkelerin COVID-19'un acil ve yıkıcı etkilerine yanıt vermelerine yardımcı olmak için çok önemlidir. “Ayrıca, ortaklığın önemli teknik bilgilere, teknik araçlara ve diğer bilgilere erişimi arttırma çabaları, ülkelerin ve toplumların gelecekteki şoklara karşı dayanıklılığını artıracak, aynı zamanda sosyo-ekonomik iyileşmelerini de destekleyecektir.”

“COVID-19 bize her hangi bir yerdeki bir hastalık salgınının her yerde bir tehdit olacağını gösterdi. Tüm ülkeleri desteklemek ve hayat kurtaran teknolojilere eşit erişim sağlanması için birlikte durmalıyız ”diyor Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Bu ülkelerdeki ilaçlara ve sağlık teknolojilerine erişimi artırmak, yeni enfeksiyonları yavaşlatmak ve gereksiz ölümleri önlemek için şarttır.” diye ekliyor.

TAP ayrıca COVID-19 müdahale çabalarının eşgüdümlü ve tamamlayıcı olmasını sağlamak için diğer ilgili girişimlerle işbirliği yapacaktır. Ortaklık, BM Kalkınma Sisteminin COVID-19 salgınının sosyo-ekonomik etkilerine karşı koymak için genel yaklaşımı doğrultusunda kurulmuş; ve ortaklık test ve tedavi için küresel kapasitenin artırılmasını, en savunmasız kişilere sosyal koruma sağlamayı ve ülkeleri gelecekteki salgınlara karşı dayanıklı hale getirmeyi içermektedir .

BM Kalkınma ve Ticaret  Genel Sekreteri Dr. Mukhisa Kituyi, “Teknoloji Erişim Ortaklığı, gelişmekte olan ülkelerin bu krizden kurtulmasına yardımcı olma çabasının önemli bir parçası olabilir” diyor. “Girişim, yerel üreticilerin beceri ve kapasitelerini genişleterek inovasyonu artırabilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir.”

TAP başta, dünyanın gelişmekte olan ülkelerindeki üreticilerle çalışmaya başlayacak.

Kamboçya Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Cham Prasidh “Toplumumuzun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji ve ekipmandaki boşlukları doldurmaya acil ihtiyaç var” diyor. “Ülkemiz gelişmekte olan diğer ülkelerle benzer zorluklarla karşı karşıya: özel amaçlı yedek parça eksikliği, spesifik teknik bilgi birikimi, farklı teknolojilerle deneyim ve araştırma ve geliştirme için finansman. TAP kapsamında sunulan bu araçlara daha fazla erişim hayat kurtaracak, ülkemizin COVID-19'a verdiği mücadeleyi güçlendirecek  ve gelecekteki krizlere hazırlanmamıza yardımcı olacak. ”

BM Teknoloji Bankası

BM Teknoloji Bankası, dünyanın en az gelişmiş 47 ülkesinde sürdürülebilir kalkınmaya bilim, teknoloji ve yeniliğin katkısını artırmaya adanmış küresel bir BM kuruluşudur. En az gelişmiş ülkeler, sürdürülebilir kalkınmada ciddi yapısal engellerle karşılaşan düşük gelirli ülkelerdir. Ekonomik ve çevresel şoklara karşı savunmasızdırlar ve düşük insani varlık seviyelerine sahiptirler.

BM Teknoloji Bankası en az gelişmiş ülkelerdeki ulusal ve bölgesel teknolojik çabaları desteklemekte ve sektörler arasındaki ortaklıkları güçlendirmek ve ulusların uygun teknolojileri  belirlemesi ve kullanmasına ekonomilerini dönüştürmek ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için  yardımcı olmaktadır.

BM Kalkınma Programı (UNDP)

UNDP, krize dayanabilecek ulusların inşasına yardımcı olmak ve herkes için yaşam kalitesini artıracak bir büyüme türünü sürdürmek  için toplumun her seviyesindeki insanlarla işbirliği yapıyor. Yaklaşık 170 ülke ve bölgede, yaşamları güçlendirmeye ve dirençli uluslar inşa etmeye yardımcı olmak için küresel bir bakış açısı ve yerel bilgiler sunuyoruz.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)

UNCTAD, gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmiş bir ekonominin faydalarına daha adil ve etkili bir şekilde erişmelerini destekleyerek daha fazla ekonomik entegrasyonun potansiyel dezavantajlarıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Bunu yapmak için, UNCTAD analiz hizmeti sunar, fikir birliği oluşturmayı kolaylaştırır ve teknik yardım sağlar. Bu, ülkelerin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaları için ticaret, yatırım, finans ve teknolojiyi araç olarak kullanmalarına yardımcı olur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

DSÖ, Birleşmiş Milletlerin sağlık konusunda uzmanlaşmış ajansıdır. Hükümetlerarası bir kuruluştur ve genellikle Sağlık Bakanlıkları aracılığıyla Üye Devletlerle işbirliği içinde çalışır. Dünya Sağlık Örgütü, küresel sağlık konularında liderlik sağlamak, sağlık araştırma gündemini şekillendirmek, norm ve standartları belirlemek, kanıta dayalı politika seçeneklerini belirlemek, ülkelere teknik destek sağlamak ve sağlık trendlerini izlemek ve değerlendirmekten sorumludur.

Medya İletişim Bilgileri:

Toby Simon

tsimon@globalhealthstrategies.org

+1 (301) 648 0962

Louise Stoddard

UNTB@un.org

+33 (0) 6 31 61 71 72

Medya iletişim
Author
Kadir Ahmet Parla
UNIC
Müdür
Ahmet Parla BM'deki görevinden önce Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, Antalya İl Müdürlüğü ve Enformasyon Dairesi Başkan vekilliği dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Parla ayrıca, Washington DC'deki Türk Büyükelçiliğinde de Basın Ataşesi görevinde bulundu. Parla, American Üniversitesinden Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.
Ahmet Parla
Bu girişime dahil BM kuruluşları
BM
Birleşmiş Milletler
UNCTAD
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
UNDP
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
DSÖ
Dünya Sağlık Örgütü